2000s
The Petty Archives

Editor’s Note: This is an Icelandic article and my translation of it. If you actually know Icelandic and would like to improve it, please contact me.

Original Icelandic:
Vilja að Petty semji tónlist í Þjóðleikhúsið
Fréttablaðið - 16. mai 2008

„Ég get hvorki játað né neitað þessum sögusögnum, en það er einbeittur vilji innan hópsins að reyna að fá hann til samstarfs,“ segir Stefán Hallur Stefánsson leikari, en hópurinn, sem er í óðaönn að setja upp sýninguna Macbeth á Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins, hyggst reyna að fá Tom Petty til að semja tónlistina við verkið.

Spurður hvernig hugmyndin að samstarfi við Tom Petty hafi komið til segir Stefán Hallur það hafa verið góðlátlegt grín í upphafi, en viljinn sé vissulega fyrir hendi. „Við sem erum að leika í sýningunni erum flest meðlimir í leikfélaginu Vér morðingjar og á samningi hjá Þjóðleikhúsinu, svo þeir gáfu okkur frjálsar hendur með verkið og við ætlum að gera það sem allra flottast. Það má segja að þetta sé tilraunaeldhús Þjóðleik-hússins. Einn af leikurunum í hópnum þekkir dætur Toms svo það er aldrei að vita nema við reynum að nýta okkur þau sambönd,“ segir Stefán Hallur að lokum.  - ag

English Translation:
Petty to compose music for the National Theatre
Fréttablaðið - Friday, May 16, 2008

"I can neither admit nor deny this rumor, but it is a commitment within the group to try to get him to cooperate," says actor Stefán Hallur Stefánsson, but the group, which is very busy setting up shop on a performance of Macbeth in the National Theatre, intends to try to get Tom Petty to compose music for the work.

Asked how the idea of collaboration with Tom Petty has come to Stefán Hallur, he says there has been good-natured fun initially, but the willingness is certainly there. "We who are playing in the show are mostly members of the theatre company and are signed to the National Theatre, so they gave us a free hand with the production and we intend to do it flashy. "You could say that this is an experiment of the National Theatre. One of the actors in the group knows Tom's daughter so it is never known unless we try to take advantage of the relationships," says Stefán Hallur in the end.