1990s
The Petty Archives

Editor’s Note: This is a Norwegian article and my translation of it. If you actually know Norwegian and would like to improve it, please contact me.

Original Norwegian:
Absolutt Petty

By Kurt Hanssen
Dagbladet, 13. desember 1995

CD Tom Petty and the Heartbreakers «Playback 1973-1993(MCA)
Når Tom Petty først oppsummerer sin fortid, gjør han det grundig.

Seks til dels velfylte CD-er forteller historien om den erkeamerikanske rockeren, og med et innholdsrikt hefte er dette blitt et meget gjennomført dokument fra årene på selskapene Backstreet og MCA. Fjorårets «Wildflowers» var første plate i Pettys kontrakt med Warner Bros. og er derfor ikke representert her.

De tre første CD-ene tar for seg den «autoriserte» karrieren, med høydepunkter fra ti album. CD 4 byr på B-sider fra singler, mens de to siste platene er fylt av tjuesju uutgitte kutt, så langt tilbake som gruppa Mudcrutch i 1973. Der var Petty, Mike Campbell og Benmont Tench med, i et band som la grunnlaget for Heartbreaker-sounden.

I dag hører Petty til på det amerikanske superlaget, uten at han derfor lager utpreget nyskapende musikk. Han er en jevn, traust, ærlig og jordnær rock'n'roller, som bygger på trygge amerikanske (sørstats)tradisjoner. Og det er ikke et dårlig skussmål. Du trenger slett ikke tilhøre fanskarene for å ha glede av Petty-boksen, men du bør ha en håndfull hundrelapper ekstra.

English Translation:
Absolutely Petty

By Kurt Hanssen
Dagbladet - December 13, 1995

CD: Tom Petty and the Heartbreakers "Playback 1973-1993" (MCA)
When Tom Petty summarizes his past, he does it throughly.

Six well-stocked CDs tell the story of the arch-American rocker, and with an extensive booklet, is a complete document of the Backstreet and MCA years. Last year's "Wildflowers" was the first album under Petty's contract with Warner Bros., and thus is not represented here.

The first three CDs deal with the "authorized" career, with highlights from ten albums. CD 4 features B-sides from singles, while the last two discs are filled with 27 previously unreleased cuts, going back as far as the band Mudcrutch in 1973. Petty, Mike Campbell, and Benmont Tench were in a band that laid the foundation for the Heartbreaker-sound.

Today, Petty belongs to the American super-team, except that he accordingly makes a distinctively innovative music. He plays steady, reliable, honest, and down-to-earth rock 'n' roll, which is based on secure Southern U.S. traditions. And this isn't bad credentials. Although you do not have to be a fan to enjoy the Petty boxed set, you should have a handful of extra hundrelapper [Norwegian currency].