1980s
The Petty Archives

Editor’s Note: This is a Dutch article and my translation of it. If you actually know Dutch and would like to improve it, please contact me.

Original Dutch:
Tom Petty and the Heartbreakers: Nog steeds dezelfde
By AK
Leidsch Dagblad - January 25, 1986

Tom Petty maakt al tien jaar vrijwel dezelfde, typisch Amerkaanse, muziek. De kwaliteit wisselt nog wel eens -- de oneven platen zijn aanzienlijk beter dan de even - maar ontwikkeling zit er nauwelijks in. Op deze dubbel live-LP is dat goed te horen. Tussen "American Girl" van tien jaar geleden en "Rebels" van zijn laatste LP zit weinig verschil. Dat is niet als kritiek bedoeld. Tom Petty maakt tijdloze muziek, waaraan als het aan mij ligt ook de komende tien jaar geen steek hoeft te worden veranderd.

De eerste em de laatste LP zijn met drie nummers vertegenwoordigd. Verder hits als "Refugee," het met Stevie Nicks gezongen "Insider" en "Breakdown," dat op roerende wijze woordelijk door het publiek wordt meegezongen.  Er staan ook klassiekers op zoals "Needles and Pins" van The Searchers en "Shout," dat op geen concert van Tom Petty ontbreekt.

"Change of Heart" en "Shadow of a Doubt," dat zijn de persoonlijke favorieten die ik mis. De gitaren hadden wat meer mogen vlammen en het orgeltje klinkt wel erg gedateerd. Verder valt op de voor se gelegenheid met blazers, strijkers en achergrond-zangeressen uitgebreide band niet aan te merken. Of het moest dat rare brillenje en die tochtlatten zijn, waarmee Petty tegenwoordig z'n hoofd versiert. Kan daar niet eens naar worden gekeken?

English Translation:
Tom Petty and the Heartbreakers: Still the same
by AK
Leidsch Dagblad - January 25, 1986

In the last ten years, Petty has been making much of the same, typically American, music. The quality varies somewhat -- the odd albums are considerably better than the even -- but there is hardly any development. This double live-LP is good to hear. From "American Girl" from ten years ago to "Rebels," from his last LP, there is not much difference. That is not meant as criticism. Tom Petty makes timeless music, which to me that in the next decade nothing needs to change.

The first and last albums each have three songs represented. Further hits like "Refugee," the Stevie Nicks-sung "Insider," and "Breakdown," which literally had the audience singing along. There are also classics like the Searchers' "Needles and Pins" and "Shout," that no concert of Petty's is lacking.

"Change of Heart" and "Shadow of a Doubt" are personal favorites that I miss. The guitars had more fire, but the organ sounded dated. Furthermore, on the tracks with horns, strings and background singers, the extended band is not to be considered. Whether it was the weird glasses or the sideburns that Petty now adorns.... Can he not even be looked at?